Nowa część regulaminu

Na Wiki został dodany nowy podpunkt regulaminu dotyczący czatu. Złamanie zasad panujących na czacie nie może być usprawiedliwione nie znajomością regulaminu. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z panującym na Owari no Seraph Wiki prawem.