Owari no Seraph Wikia
Owari no Seraph Wikia

Problematyczna dla nowych Użytkowników może być odmiana imion bohaterów przez przypadki, jako że są to imiona japońskie. Aby "trzymać się" jednej wersji, powszechnie używanej na naszej Wikii, zdecydowałam się opublikować tu ten post.


Yūichirō Hyakuya

Mianownik (kto? co?) - Yūichirō Hyakuya​ (Yū)

Dopełniacz (kogo? czego?) - Yūichirō Hyakuy'i (Yū)

Celownik (komu? czemu?) - Yūichirō Hyakuy'i (Yū)

Biernik (kogo? co?) - Yūichirō Hyakuy'ię (Yū)

Narzędnik (z kim? z czym?) - Yūichirō Hyakuy'ią (Yū)

Miejscownik (o kim? o czym?) - Yūichirō Hyakuy'i (Yū)

Wołacz (o!) - Yūichirō Hyakuy'o​ (Yū)


Mikaela Hyakuya

Mianownik (kto? co?) - Mikaela Hyakuya​ (Mika)

Dopełniacz (kogo? czego?) - Mikaeli Hyakuy'i (Miki)

Celownik (komu? czemu?) - Mikaeli Hyakuy'i (Mice)

Biernik (kogo? co?) - Mikaelę Hyakuy'ię (Mikę)

Narzędnik (z kim? z czym?) - Mikaelą Hyakuy'ią (Miką)

Miejscownik (o kim? o czym?) - Mikael Hyakuy'i (Mice)

Wołacz (o!) - Mikaelo Hyakuy'o​ (Miko)

Shinoa Hīragi

Mianownik (kto? co?) - Shinoa Hīragi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Shino'i Hīragi

Celownik (komu? czemu?) - Shino'i Hīragi

Biernik (kogo? co?) - Shino'ę Hīragi

Narzędnik (z kim? z czym?) - Shino'ą Hīragi

Miejscownik (o kim? o czym?) - Shino'i Hīragi

Wołacz (o!) - Shino'o Hīragi

Yoichi Saotome

Mianownik (kto? co?) - Yoichi Saotome

Dopełniacz (kogo? czego?) - Yoichi'ego Saotome

Celownik (komu? czemu?) - Yoichi'emu Saotome

Biernik (kogo? co?) - Yoichi'ego Saotome

Narzędnik (z kim? z czym?) - Yoichim Saotome

Miejscownik (o kim? o czym?) - Yoichim Saotome

Wołacz (o!) - Yoichi Saotome

Shihō Kimizuki

Mianownik (kto? co?) - Shihō Kimizuki

Dopełniacz (kogo? czego?) - Shihō Kimizuki'ego

Celownik (komu? czemu?) - Shihō Kimizuki'emu

Biernik (kogo? co?) - Shihō Kimizuki'ego

Narzędnik (z kim? z czym?) - Shihō Kimizukim

Miejscownik (o kim? o czym?) - Shihō Kimizukim

Wołacz (o!) - Shihō Kimizuki

Mitsuba Sangū

Mianownik (kto? co?) - Mitsuba Sangū

Dopełniacz (kogo? czego?) - Mitsuby Sangū

Celownik (komu? czemu?) - Mitsubie Sangū

Biernik (kogo? co?) - Mitsubę Sangū

Narzędnik (z kim? z czym?) - Mitsubą Sangū

Miejscownik (o kim? o czym?) - Mitsubie Sangū

Wołacz (o!) - Mitsubo Sangū

Guren Ichinose

Mianownik (kto? co?) - Guren Ichinose

Dopełniacz (kogo? czego?) - Gurena Ichinose

Celownik (komu? czemu?) - Gurenowi Ichinose

Biernik (kogo? co?) - Gurena Ichinose

Narzędnik (z kim? z czym?) - Gurenem Ichinose

Miejscownik (o kim? o czym?) - Gurenie Ichinose

Wołacz (o!) - Gurenie Ichinose

Sayuri Hanayori

Mianownik (kto? co?) - Sayuri Hanayori

Dopełniacz (kogo? czego?) - Sayuri Hanayori

Celownik (komu? czemu?) - Sayuri Hanayori

Biernik (kogo? co?) - Sayuri Hanayori

Narzędnik (z kim? z czym?) - Sayuri Hanayori

Miejscownik (o kim? o czym?) - Sayuri Hanayori

Wołacz (o!) - Sayuri Hanayori

Shigure Yukimi

Mianownik (kto? co?) - Shigure Yukimi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Shigure Yukimi

Celownik (komu? czemu?) - Shigure Yukimi

Biernik (kogo? co?) - Shigure Yukimi

Narzędnik (z kim? z czym?) - Shigure Yukimi

Miejscownik (o kim? o czym?) - Shigure Yukimi

Wołacz (o!) - Shigure Yukimi

Mito Jūjō

Mianownik (kto? co?) - Mito Jūjō

Dopełniacz (kogo? czego?) - Mito Jūjō

Celownik (komu? czemu?) - Mito Jūjō

Biernik (kogo? co?) - Mito Jūjō

Narzędnik (z kim? z czym?) - Mito Jūjō

Miejscownik (o kim? o czym?) - Mito Jūjō

Wołacz (o!) - Mito Jūjō

Norito Goshi

Mianownik (kto? co?) - Norito Goshi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Norito Goshi'ego

Celownik (komu? czemu?) - Norito Goshi'emu

Biernik (kogo? co?) - Norito Goshi'ego

Narzędnik (z kim? z czym?) - Norito Goshim

Miejscownik (o kim? o czym?) - Norito Goshim

Wołacz (o!) - Norito Goshi

Tenri Hīragi

Mianownik (kto? co?) - Tenri Hīragi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Tenri'ego Hīragi'ego

Celownik (komu? czemu?) - Tenri'emu Hīragi'emu

Biernik (kogo? co?) - Tenri'ego Hīragi'ego

Narzędnik (z kim? z czym?) - Tenrim Hīragim

Miejscownik (o kim? o czym?) - Tenrim Hīragim

Wołacz (o!) - Tenri Hīragi


Kureto Hīragi

Mianownik (kto? co?) - Kureto Hīragi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Kureto Hīragi'ego

Celownik (komu? czemu?) - Kureto Hīragi'emu

Biernik (kogo? co?) - Kureto Hīragi'ego

Narzędnik (z kim? z czym?) - Kureto Hīragim

Miejscownik (o kim? o czym?) - Kureto Hīragim

Wołacz (o!) - Kureto Hīragi

Shinya Hīragi

Mianownik (kto? co?) - Shinya Hīragi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Shiny'i Hīragi'ego

Celownik (komu? czemu?) - Shiny'i Hīragi'emu

Biernik (kogo? co?) - Shiny'ię Hīragi'ego 

Narzędnik (z kim? z czym?) - Shiny'ią Hīragim

Miejscownik (o kim? o czym?) - Shiny'i Hīragim

Wołacz (o!) - Shiny'o Hīragi

Seishirō Hīragi

Mianownik (kto? co?) - Seishirō Hīragi

Dopełniacz (kogo? czego?) - Seishirō Hīragi'ego

Celownik (komu? czemu?) - Seishirō Hīragi'emu

Biernik (kogo? co?) - Seishirō Hīragi'ego 

Narzędnik (z kim? z czym?) - Seishirō Hīragim

Miejscownik (o kim? o czym?) - Seishirō Hīragim

Wołacz (o!) - Seishirō Hīragi

Aoi Sangū

Mianownik (kto? co?) - Aoi Sangū

Dopełniacz (kogo? czego?) - Aoi Sangū

Celownik (komu? czemu?) - Aoi Sangū

Biernik (kogo? co?) - Aoi Sangū

Narzędnik (z kim? z czym?) - Aoi Sangū

Miejscownik (o kim? o czym?) - Aoi Sangū

Wołacz (o!) - Aoi Sangū