FANDOM


Horn.Jest jedną z dwóch służących Crowley Eusford'a

razem z Chess tworzy jego służbę.